IntersectionNUCLEUS

Intersection је укључен у Хоризонт 2020 пројекат NUCLEUS који истражује начине да се Одговорно истраживање и иновације (ОИИ) укључе у свакодневни рад универзитета и истраживачких организација. Одговори на питања које институционалне препреке спречавају те организације да уз ангажовање са својим повезаним актерима усклађују истраживања са потребама друштва и како се ове препреке могу превазићи, дефинисаће упутства за успостављање првог уграђеног Нуклеуса у Србији, који ће бити један од 30 међународних NUCLEUS тест локација.

Intersection, заједно са Математичким институтом Српске академије наука и уметности, ради на успостављању уграђеног Нуклеуса кроз истраживања, евалуације, обуке и ширења информација у циљу осигурања највиших академских и образовних стандарда рада базираних на ОИИ. Александра Дрецун, председница Intersection-а, истовремено ради на смерницама пројекта у својству члана NUCLEUS саветодавног одбора.

Један од корака ка имплементацији ОИИ принципа подржао је Састанак радне групе у Београду. Математички институт САНУ био је домаћин састанка радне групе који је одржан у просторијама Српске академије наука и уметности од 14-15. марта 2017. године.

Циљ је био сагледавање постојећих структура и иницијатива у свакој од институција уграђених нуклеуса. Истовремено је у фокусу био и развој практичних приступа за подршку овим Нуклеима у току развоја организационе јединице која ће покренути институционалне културолошке промене и уградити РРИ у њихову структуру.

Више о пројекту: www.nucleus-project.eu

Тагови: