НеМогући дизајн је конкурс за најбоље дизајнерско решење и израду прототипова младих дизајнера.

Мотив за организацију конкурса „НеМогући дизајн“ је промоција адитивне производње (тзв. 3Д штампе), која се заснива на принципу изградње „слој по слој“, чиме се омогућава ослобађање креативности и иновативности дизајнера и конструктора при развоју нових производа. Адитивна производња значајно мења концепцију пројектовања и дизајна производа, омогућавајући израду објеката које је тешко или немогуће произвести другим технологијама.

Циљ овог конкурса је да се афирмишу млади дизајнери, инжењери и архитекте, као и да се подстакну студенти на моделовање објеката сложених облика применом 3Д софтверских алата.

Најуспешнија решења биће награђена 3Д штампачима и скенером који ће бити додељени на свечаној промоцији победника током изложбе „НеМогући дизајн – А_МАДАМ“, која ће бити организована у септембру 2019. у оквиру манифестације „Ноћ истраживача“ у Београду.

Конкурс „НеМогући дизајн“ представља део промотивних активности пројекта „А_МАДАМ“ (Advanced Design for Optimal Dynamic Properties of Additive Manufacturing Products), који припада групи акција „Marie Skłodowska-Curie“ програма Хоризонт 2020 Европске Комисије.

Све информације о пројекту А_МАДАМ се могу наћи на интернет адреси www.a-madam.eu.
Пријаве за конкурс се примају до 1. маја 2019.

Формулар за пријаву

Конкурс НеМогући дизајн

Тагови: