IntersectionGENERA пројекат

Intersection се прикључио GENERA пројекту и представља контакт за регион Југоисточне Европе. GENERA је пројекат из програма Хоризонт 2020 и прати примену Планова за спровођење родне равноправности у истраживачким институцијама и организацијама, са посебним фокусом на оне у области физике.

GENERA конзорцијум укључује знатну заступљеност жена које остварују своју каријеру у области физике на различитим нивоима и које ће сарађивати са другим женама које су активне у тој области у различитим институцијама да би се одредила и надгледала ефикасност већ активних и претходно предложених мера и оних које ће конзорцијум током свог рада предложити.

Крајњи циљ је предлагање и креирање организационих структура које ће омогућити да се у истраживањима у области физике у Европи искористи веће присуство талентованих жена на свим нивоима и које могу отворити више могућности женама да створе успешне истраживачке каријере у физици и сродним пољима. Док ће се крајњи циљ фокусирати на свет истраживања, GENERA ће истражити порекло проблема креирањем веза са школама и предлагањем одговарајућих програма за подстицање рада у овој области од раних фаза и предложиће мере које се могу усвојити у школама.

GENERA пројекатGENERA пројекат

Још један главни циљ GENERA пројекта је допринос превазилажењу слабе заступљености жена у истраживањима у области физике која је дуготрајна и упорна чак и ако већина прихвата претпоставке „родне неутралности“. Ипак, ове претпоставке нису произвеле жељени ефекат повећања заступљености жена у истраживањима у области физике.

GENERA се усредсређује на имплементацију планова равноправности полова европске истраживачке организације који су прилагођени околностима и потребама истраживачке заједнице у области физике. Прилагођени планови родне равноправности укључују систематско испитивање свих процеса одлучивања како би се идентификовали сви могући извори родне пристрасности у истраживачким организацијама активним у физици и сродним областима.

Више о пројекту: www.genera-project.com

Тагови: