Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Александра Дрецун именована је за чланицу Радне групе коју је окупило Министарство просвете, науке и технолошког развоја са задатком да припреми нови оквир научноистраживачке делатности у складу са Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. и акционим планом за њену имплементацију, са фокусом на нове моделе финансирања научноистраживачке делатности и успостављање поступка конкуренције заснованог на изврсности и ширем друштвеном утицају истраживања и иновација.

Планирани временски оквир за нацрт документа је 31. март 2018. године.