Mistra Urban Futures

Intersection наставља сарадњу са Mistra Urban Futures међународном платформом са централом у Шведској. Mistra Urban Futures истражује један од кључних друштвених изазова данашњице: Како се одрживи развој града може постићи унутар граница наше планете?

Визија пројекта је одржива урбанизација где су градови доступни, зелени и правични. Мисија је генерисање и коришћење знања за прелазак ка урбаној будућности која је одржива, кроз рефлективну сарадњу на локалном и глобалном нивоу.

У наставку сарадње колеге из Гетеборга посетиће Србију у наредним месецима.

Тагови: