COST genderSTE

Симпозијум изградње капацитета креатора политика коју је организовала COST мрежа genderSTE одржан је 24. новембра 2016. године у Београду. Intersection потпредседница Дивна Вучковић била је један од тренера и говорила је о теми равноправности полова у Хоризонт 2020 програмима.

Мрежа genderSTE окупља креаторе политика и експерте посвећене промовисању праведније заступљености жена и бољoj интеграцији родне анализе у истраживање и иновације.