GenPORT

Радни доручак у Европском парламенту, одржан 21. априла 2016. године у Бриселу, посвећен родној димензији науке и технологије, организовала је СТОА – организација Европске комисије за процену опција у науци и технологији. Овај догађај, праћен Форумом интересних група, званично је обележио лансирање портала www.genderportal.eu пројекта GenPORT. Представнице организације Intersection, заједно са осталим учесницима из целе Европе, придружиле су се конзорцијуму пројекта GenPORT да разговарају са представницима Европског парламента, финансијерима научних истраживања, истраживачким организацијама и представницима других кључних интересних група о родним питањима у науци и технологији.

После Радног доручка, представнице организације Intersection присуствовале су, по позиву, Форуму интересних група посвећеном лансирању портала GenPORT пројекта. Током сесија анализирана су различита родна питања, од смањивања информационог јаза и побољшања приступа новим информацијама и стручним изворима, до осигуравања ширења знања са циљем бољег разумевања родних питања у науци.