NUCLEUS пројекат

NUCLEUS пројекат

Intersection је укључен у Хоризонт 2020 пројекат NUCLEUS који истражује начине да се Одговорно истраживање и иновације (ОИИ) укључе у свакодневни рад универзитета и истраживачких организација. Одговори на питања које институционалне препреке спречавају те организације да уз ангажовање са својим повезаним актерима усклађују истраживања са потребама друштва и како се ове препреке могу превазићи, дефинисаће упутства за успостављање првог уграђеног Нуклеуса у Србији, који ће бити један од 30 међународних NUCLEUS тест локација.

Intersection на састанку NUCLEUS пројекта

Intersection на састанку NUCLEUS пројекта

Потпредседница организације Intersection, Дивна Вучковић, учествује на састанку пројекта NUCLEUS у Бохуму, Немачка, 21. и 22. новембра 2016. године, у сарадњи са Математичким институтом Српске академије наука и уметности. Циљ састанка је постављање основе успешних NUCLЕI оранизација и дефинисање активности за две наредне године пројекта.

Intersection на NUCLEUS конференцији 2016

Intersection на NUCLEUS конференцији 2016

Имамо велико задовољство да учествујемо на годишњој конференцији конзорцијума H2020 пројекта НУКЛЕУС (NUCLEUS) 12-14. октобра 2016. у Лиону, Француска. Конференција ће покренути развој стратегија за одговорно истраживање и иновације (ОИР), које ће бити реализоване у 17 „NUCLEI“ организација, чиме ће допринети пројектном циљу превазилажења институционалних препрека за ОИР у европском истраживачком простору.

Intersection на GENERA састанку управног одбора и одбора стручњака за родну равноправност

Intersection на GENERA састанку управног одбора и одбора стручњака за родну равноправност

Intersection је био један од учесника на заједничком састанку Управног одбора и Одбора стручњака за родну равноправност Хоризонт 2020 пројекта GENERA, 10. и 11. октобра 2016. у Букурешту, Румунија. GENERA има за циљ да прати примену планова за спровођење принципа родне равноправности у истраживачким институцијама и организацијама, обраћајући посебну пажњу на област физике.

GENERA пројекат

GENERA пројекат

Intersection се прикључио GENERA пројекту и представља контакт за регион Југоисточне Европе. GENERA је пројекат из програма Хоризонт 2020 и прати примену Планова за спровођење родне равноправности у истраживачким институцијама и организацијама, са посебним фокусом на оне у области физике.

Intersection се прикључује GENERA пројекту из програма Хоризонт 2020

Intersection се прикључује GENERA пројекту из програма Хоризонт 2020

Intersection се прикључио GENERA пројекту и представља контакт за регион Југоисточне Европе. GENERA је пројекат из програма Хоризонт 2020 и прати примену Планова за спровођење родне равноправности у истраживачким институцијама и организацијама, са посебним фокусом на оне у области физике.

Александра Дрецун на GENERA конференцији

Александра Дрецун на GENERA конференцији

Александра Дрецун, председница организације Intersection, је на посебан позив координатора учествовала на Kонференцији у организацији GENERA пројекта. Конференција је била посвећена питањима родне равноправности у научним истраживањима, са посебним фокусом на учешће жена у истраживањима у физици.

Страница 2 од 212